Sardinian Warbler

Sardinian Warbler ♂ | Kleine Zwartkop

The Sardinian Warbler is one of those birds that seem to enjoy showing themselves often, but making it hard to have their picture taken. Restless, and most of the time in the bushes and low vegetation, they tease you all the time: ” Hear, look, I’m here ! And I’m gone again”. The first time I got some okay shots was in Morocco, some years ago. This year, in Portugal, I also managed some shots showing the bird in it’s habitat. The cob rests on the head shows how it always moves through bushes and undergrowth 🙂 . 

De Kleine Zwartkop is zo’n vogeltje dat zichzelf voortdurend laat zien, maar het je behoorlijk moeilijk maakt om er een foto van de te nemen. Onrustig, beweeglijk en meestentijds in de bosjes en lage begroeiing, dagen ze je de hele tijd uit: “Hoor, kijk, hier ben ik ! En weg ben ik weer”. De eerste keer dat ik er redelijke plaatjes van kon maken was in Marokko, een aantal jaren geleden. Dit jaar, in Portugal, kon ik ook wat foto’s maken, van de vogel in zijn habitat. De resten van spinnenwebben op zijn kop laten zien dat het altijd ‘kruip-door-sluip-door’ is voor deze soort 😉 .

Sardinian Warbler ♂ | Kleine Zwartkop
Sardinian Warbler ♂ | Kleine Zwartkop
Sardinian Warbler ♂ | Kleine Zwartkop

Leave a Reply

Close Menu