Sea, Foam and Sanderlings

Sanderling | Drieteenstrandloper

Sanderlings always make me happy. Fun to watch, great to frame. Last week I found some at the beach of Ameland (Dutch island), where they were running around through layers of sea foam. Often they stood erect for a brief moment (which I seldom see them do), to be able to scan the environment for any danger. It left me with some ‘new’ foamy images of these fast, little beach runners 🙂 !

Drieteenstrandlopers maken me altijd blij. Leuk om te bekijken, geweldig om te fotograferen. Afgelopen week trof ik er enkele langs het strand van Ameland, waar ze rondrenden door lagen van zeeschuim. Vaak stonden ze daarbij voor een kort moment rechtop (wat ik ze eigenlijk zelden zie doen), zodat ze de omgeving in de gaten konden houden voor gevaar. Ik hield er een aantal ‘nieuwe’ schuimige opnames van deze snelle, kleine strandlopertjes aan over 🙂 !

Sanderling | Drieteenstrandloper

Sanderling | Drieteenstrandloper

Sanderling | Drieteenstrandloper

Sanderling | Drieteenstrandloper

Sanderling | Drieteenstrandloper

Sanderling | Drieteenstrandloper

This entry was posted in Birding in Holland and tagged , , , , , , , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*