Seas of Yellow

Bluethroat ♂ | Blauwborst

Since a while, I had the plan to shoot Bluethroats in blooming rapeseed. But, for some reason, it never happened. I lacked the time or was abroad during the best time. Or simply forgot about it, only to be reminded too late. This year would be different: I marked the best period in my calendar. But then, the whole Covid-19 situation arose and plans had to be reconsidered. The hotel I had planned to stay in was closed (as were most hotels in The Netherlands), and traveling far from home was not recommended anyway. So, it looked like it wouldn’t happen in 2020 either. When everything slowly re-opened though, I decided to give it a try. The bloom would be past its peak and the birds would probably look a little worn as well, since the would already be breeding. Still, I set a date and went. Sunny skies were promised, dark clouds and light rain was what I got. Still, I squeezed out some shots that I was pretty happy with. But to be sure, I already made a mental note for next year 😉 ….

Ik had al een tijdje het plan om een keer Blauwborsten in bloeiend koolzaad fotograferen. Maar het was er, om de één of andere reden, nooit van gekomen. Ik had geen tijd, of ik zat in het buitenland op het beste moment. Of ik was het gewoon vergeten, en herinnerde me het dan pas als het alweer te laat was. Dit jaar zou alles anders zijn: ik had de beste periode alvast in mijn agenda aangekruist. Maar toen kwam het hele Corona-gebeuren er doorheen en moest ik me weer bezinnen. Het hotel waar ik gepland had te zitten was dicht (net zoals de meeste hotels in Nederland), en ver van huis gaan werd sowieso afgeraden. Dus, het leek erop dat het ‘m in 2020 ook weer niet ging worden. Toen echter alles weer langzaam openging, besloot ik toch nog maar een poging te wagen. De bloei zou weliswaar over z’n hoogtepunt heen zijn en de vogels zagen er waarschijnlijk ook al wat verfomfaaid uit – aangezien ze al aan het broeden waren. Toch prikte ik een datum en ging. Er werd zon beloofd, maar donkere wolken en regen werden waar ik het mee moest doen. Toch perste ik er nog wat foto’s uit waar ik best tevreden mee was. Maar, ik heb voor de zekerheid toch maar weer een notitie gemaakt voor volgend jaar 😉 ….

Bluethroat ♂ | Blauwborst
Bluethroat ♂ | Blauwborst
Bluethroat ♂ | Blauwborst
Bluethroat ♂ | Blauwborst
Bluethroat ♂ | Blauwborst
Bluethroat ♂ | Blauwborst

Leave a Reply

Close Menu