Silhouettes

Brandt's Cormorant | Brandts Aalscholver
Brandt’s Cormorant | Brandts Aalscholver

Last week we left the harbor of Monterey in a foggy conditions. Goal was to find Humpback whales (and we did see some 25 individuals), but the first part of the trip offered lots of sea birds as well. The relatively calm ocean and the filtered light made for some interesting conditions, in which I made quite some silhouette shots. Identification of the birds is based on recognizable shapes and behavior, combined with the ID’s on birds that I saw without back light. However, should you think of any wrong ID, please react and let me know :-). Thanks!

Vorige week verlieten we de haven van Monterey in nogal mistige omstandigheden. Het doel was om Bultruggen te gaan vinden (en we hebben er inderdaad zo’n 25 gezien), maar het eerste deel van de tocht bracht ook veel zeevogels. Het relatief rustige water van de oceaan en het gefilterde licht zorgde voor leuke omstandigheden, waarin ik veel silhouet foto’s kon maken. Het op naam brengen van de vogels heb ik gedaan op basis van kenmerkende vormen of gedrag, tezamen met de ID’s van vogels die ik met licht in de rug kon zien. Mocht ik er naast zitten, laat het dan graag even weten :-). Dank !

Sooty Shearwater | Grauwe Pijlstormvogel
Sooty Shearwater | Grauwe Pijlstormvogel
Brandt's Cormorant | Brandts Aalscholver
Brandt’s Cormorant | Brandts Aalscholver

Leave a Reply

Close Menu