SITF or LIM

Sunrise | Zonsopgang

More often than not, bird photographers try to get as close as they can. Normally this requires quite some millimetres or a rather tame bird. The opposite however is to have the bird ‘small in the frame’ (SITF), or as many call it ‘less is more’ (LIM). The advantage of that is that almost any bird will do, and – more important – it gives much more possibilities to show some the birds habitat. Sounds easy, no? Well, the problem is that the surroundings need to be interesting themselves. Due to colours, structure or light conditions. Otherwise you end up with a rather messy shot. Oh yes, also helpful: a small as it may, the species should off course should be recognisable as such 🙂 . Otherwise it would be too easy. Reedbeds usually make for nice environmental shots. Okay, you still need the bird, and it should be positioned a little nicely as well. Last week I went for such an outing (to some reed beds I mean), and these were the results. Category: could be better, could be worse. But, I had a great sunrise and a nice first hour of the day. And that’s what counts! I guess ….

Vaak willen vogelfotografen zo dichtbij als mogelijk zien te komen. Normaalgesproken heb je dan óf veel millimeters nodig, óf een vrij tamme vogel. Het tegenovergestelde hiervan is logischerwijs om juist de ‘vogel klein in beeld’ te willen hebben (VKIB), of zoals velen het noemen ‘minder is meer’ (MIM). Het voordeel daarvan is natuurlijk dat elke vogel opeens interessant wordt, en – belangrijker nog – dat het de mogelijkheid biedt om wat van de habitat van de vogel te laten zien. Klinkt simpel, toch? Nou ja, het probleem is natuurlijk dat de omgeving op zichzelf de moeite waard moet zijn. Door de kleuren, structuren of het heersende licht. Anders wordt het al gauw een beetje een rommeltje. Oh ja, niet geheel onbelangrijk: de vogelsoort moet natuurlijk wél als zodanig te herkennen zijn 🙂 . Anders zou het wel heel vrijblijvend worden allemaal. Rietvelden voldoen over het algemeen wel goed voor het maken van dit soort omgevingsbeelden. Okay, je moet nog wel steeds een vogel hebben en die moet op zijn beurt ook nog een beetje leuk gaan zitten. Afgelopen week maakte ik zo’n uitstapje (naar een rietgebied bedoel ik dus), en hier zijn de resultaten. In de categorie: had wellicht beter gekund, maar ook veel slechter. Ik had in elk geval toch maar mooi een prachtige zonsopgang en eerste uur van de dag. En daar gaat het om! Denk ik tenminste  …..

Savi’s Warbler | Snor
Bluethroat | Blauwborst
Bluethroat | Blauwborst
Reed Bunting | Rietgors
Sedge Warbler | Rietzanger
Savi’s Warbler | Snor

Leave a Reply

Close Menu