Sitting on Stone

White Wagtail | Witte Kwikstaart (Motacilla alba)

In mijn vorige blog schreef ik al over mijn enthousiasme over de Noorse rotsen. Behalve hun eigen, intrinsieke, schoonheid fungeren ze natuurlijk ook als prima zitplek voor vogels. En dat hoeven dan van zichzelf helemaal niet eens zulke bijzondere soorten te zijn. Want ook de vogels die ik hier in Nederland regelmatig zie, zien er – gefotografeerd op een bemost stukje rots – toch nét weer even wat anders uit. Iets met ‘heb ook oog en waardering voor het gewone’ ….  En alzo geschiedde: tijdens het rondlummelen buiten, genoot ik van de alledaagse vogeltjes en maakte er af en toe, en hier en daar, een plaatje van. Gewoon, omdat het kon. Daarbij zat ik zelf trouwens ook meestal op een steen. Prima zitjes.

In my previous blog I wrote about my enthousiasm for the Norwegian rocks. And besides their innate beauty, the stones of course also make for an excellent perch for birds. Which do not have to be all that special for that matter. As even birds that I do see here in The Netherlands on a regular basis, look – when photographed on a nice mossy rock – just a little different. As in ‘also keep an eye out for and appreciate the everyday things’ …. And so it went: during my hanging around outside, I enjoyed the everyday birds en took an image here, and an image there. Just because I could. While doing so, I mostly sat on a rock as well. Perfect seats.

Northern Wheatear | Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Hooded Crow | Bonte Kraai (Corvis cornis)
Meadow Pipit | Graspieper (Anthus pratensis)
White Wagtail | Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
Meadow Pipit | Graspieper (Anthus pratensis)
Great Cormorant | Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

Leave a Reply

Close Menu