Spotted Redshank

Spotted Redshank | Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)

Vorige week bracht ik een ochtend door in een hut in de hoop om wat steltlopers te kunnen zien. Stiekem hoopte ik op een mooi gekleurde Zwarte Ruiter, een soort die ik in zomerkleed nog weinig had gezien. In Nederland overwinteren er zo’n 200 en daar pik ik er meestal wel eentje van mee (zie de laatste foto), maar het zomerkleed is natuurlijk veel indrukwekkender. Aangezien er wel de nodige duizenden als trekvogel ons land aandoen, is het in deze tijd van het jaar dus goed opletten geblazen. Terwijl de zon nog maar nauwelijks op was, zag ik er eentje aan de overkant van de plas. Te ver weg voor een leuke foto. Een kwartiertje later kwam de vogel opeens in rap tempo mijn kant op lopen, dus ik maakte ondanks het beperkte licht snel alvast de nodige foto’s. Dat bleek achteraf een goed beslissing, want na enkele minuten ging alles opeens op de wieken. De meeste vogels landden direct weer op het plasje, maar de Zwarte Ruiter heb ik de rest van de ochtend niet meer gezien. Kort maar intens dus – gelukkig hebben we de foto’s nog 😉 …. Zinloos weetje: in Den Haag is ook een bekend café dat ‘de Zwarte Ruiter‘ heet en waar ik regelmatig te vinden was toen ik er nog op loopafstand woonde. Nu nog slechts af en toe. Voor een kop koffie, een lunch of een speciaalbiertje. Fijne plek hoor! Als logo hebben ze echter een een menselijke ruiter op een paard. Klaarblijkelijk geen vogelaars daar. Da’s dan weer jammer ….

Last week I spent the morning in a hide, hoping for some waders. Secretly I was hoping for a nicely coloured Spotted Redshank, a species that I haven’t seen that often in breeding plumage. In The Netherlands there are some 200 wintering birds yearly, and most years I see a few (see last image)- but the summer dress is of course much more spectacular. As several thousand of them visit our country as migrant, this is the time of year to pay attention. While the sun was just climbing above the horizon, I saw one on the opposite side of the water. Too far away for nice images though. Some fifteen minutes later it suddenly started moving fast in my direction, so I made some pictures, despite the lack of light. That proved to be a wise decision in hindsight, as within minutes suddenly all birds took off. Most of them immediately returned, but it was the last I had seen of the Spotted Redshank – it did not return for the remainder of the morning. A brief but intense encounter – glad we still have the pictures 😉 …. Useless fact: in my hometown Den Haag, there’s a well-known pub named ‘de Zwarte Ruiter‘ (which is also the name of the bird in this blog in Dutch – however it can also be the translation of a horse-rider) which I used the frequent quite a lot when I still lived on walking distance. Now I only go there occasionally. For a good cup of coffee, a lunch or to have some nice specialty beers. Good place ! As their logo they have an equestrian on a horse though. Apparently not birders there.  A shame ….

Spotted Redshank | Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
Spotted Redshank | Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
Spotted Redshank | Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
Spotted Redshank | Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
Spotted Redshank | Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)

Leave a Reply

Close Menu