Survivors

Grey Partridge | Patrijs

Over the last couple of years I have seen Partridges at a spot not too far from my home. Their living space is getting smaller every year though, since buildings are still taking over more and more land. It makes one wonder if this will ever stop. Developers don’t seem to rest until our whole country has been paved and filled with buildings. I’m getting more and more impressed though by the resilience of these Partridges, that seem to survive year after year. It’s still weird to see them walking close to roads, and on the last stretches of barren lands. Sometimes they even seem to head for the KFC – how symbolic.. On the upside, they are still around – big question is however for how long ? 🙁 

De afgelopen jaren heb ik Patrijzen gezien op een plek niet al te ver van waar ik woon. Hun leefgebied wordt echter elk jaar kleiner, aangezien de bebouwing nog steeds oprukt en steeds meer land inneemt. Je vraagt je af of dit ooit zal stoppen. Ontwikkelaars lijken namelijk niet te rusten voordat ons hele land is geasfalteerd en volgebouwd. Ik raak steeds meer onder de indruk van de veerkracht van deze Patrijzen, die jaar na jaar lijken te overleven. Het is toch vreemd om ze zo dicht bij wegen te zien wandelen, op de laatste stukjes braak liggend terrein. Soms lijkt het zelfs of ze richting de KFC lopen – hoe symbolisch.. Positief bekeken: ze zijn er nog steeds – de grote vraag dus alleen voor hoe lang nog ? 🙁

Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs

Leave a Reply

Close Menu