The Culprit?

Short-eared Owl | Velduil
Short-eared Owl | Velduil

The police force more and more often requests bystander’s images to use as proof for misbehavior and the like. But, what does a static image tells us? In this case I really wouldn’t know. I’d be tempted to think that this Short-eared Owl just cut the fence with it’s strong talons. But proof as in ‘beyond any doubt’ ? To know what really happened one has to have been present I guess… 😉

De politie vraag steeds vaker naar foto’s van omstanders, om te gebruiken als bewijs bij delicten en dergelijke. Maar, wat zegt zo’n statisch beeld nu eigenlijk helemaal ? In dit geval zou ik het echt niet kunnen zeggen. Ik zou geneigd zijn te denken dat de Velduil zojuist met zijn sterke klauwen het hek heeft doorgeknipt. Maar of deze foto afdoende bewijs is? Om te weten wat hier echt is gebeurd, moet je er denk ik toch bij zijn geweest… 😉

Leave a Reply

Close Menu