The Tall Poppy Syndrome

Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs

In Dutch we have an expression, which seems hard to translate: ‘met je kop boven het maaiveld uitsteken’. The meaning is, that in The Netherlands it is discouraged to stand out from the crowds. Literally translated it would be: (don’t) ‘stick your head out above the mowing field’. Which in case of this Partridge seems unwise in any case, since hunters can see it sitting this way. Anyway, during my search for translation I found that the idea behind this Dutch expression is referred to in other languages as “the tall poppy syndrome”. Well. Learning all the time I guess.

In het Nederlands kennen we de uitdrukking (niet) ‘met je kop boven het maaiveld uitsteken’. De achterliggende gedachte is dat je in Nederland het beste niet altveel opvalt. Een letterlijke vertaling in het Engels voor dit blog bleek lastig, en zou waarschijnlijk het punt als bijschrift bij deze foto’s missen. Enfin, hierboven geprobeerd duidelijk te maken wat in het Nederlands dus veel gemakkelijk lukt: in een gebied waar gejaagd wordt, is het voor deze Patrijs waarschijnlijk niet zo verstandig om zijn kop boven het maaiveld uit te steken… Weer wat Engels geleerd hierdoor.

Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs

Leave a Reply

Close Menu