TitKillers

Eurasian Sparrowhawk | Sperwer (Accipiter nisus)

Een paar dagen geleden stond ik wat te experimenteren bij een Sperwer die op z’n dooie gemak een Koolmees zat te plukken. Ik probeerde een beetje een leuk standpunt te vinden voor een tegenlichtopname van deze vogel. Het werd uiteindelijk door-de-bosjes-fotograferen met het tegenlicht net iets van opzij. Tijdens dit alles vroeg ik me af hoeveel zangvogels er eigenlijk doorheen zouden gaan tijdens het broedseizoen. Op de plek waar ik was waren namelijk onlangs vijf goed doorvoede jongen uitgevlogen. En die werden natuurlijk dagelijks voorzien van voedsel door hun ouders…. Wat googelen leverde me de volgende gegevens op: een nest met vijf jonge sperwers heeft per dag ongeveer 14 zangvogels nodig (voor de hele nest- en takkelingfase zouden dat er dan grofweg circa 700 zijn). Volgens de laatste schattingen zijn er ongeveer 3500 broedpaartjes in Nederland, wat dus betekent dat er circa 49.000 zangvogeltjes doorheen gaan voor het hele land. Per dag dus!  Beter niet aan denken wanneer net negen jongen koolmezen je nestkast-met-camera hebben verlaten. Want de kans dat je er ooit nog eentje levend terugziet is niet erg groot. Zeker niet wanneer er Sperwers in de buurt zitten ….

A few days ago I was experimenting a bit with a Eurasian Sparrowhawk that was very relaxed while feeding on a Great Tit. I was trying to find a nice angle of view for a back-lit shot of this bird. I ended up shooting through the bushes, with the backlight slightly from the side. During all this I started wondering how many songbirds they would need to eat during the breeding season. Since, at the place I visited, recently five well fed youngsters had left their nest. And of course, their parents had been feeding them day in, day out…. Some googling revealed the following information: a nest with five young Sparrowhawks needs some 14 songbirds per day (for the whole breeding period this would accumulate roughly to some 700 birds). Recent estimation shows that The Netherlands hosts some 3500 breeding pairs, which means 49.000 songbirds for the whole country. Per day that is! Better not think of all this when you witness nine young Great Tits leaving your next-box-with-camera. Chances you will ever see one them back alive are very slim. Especially when you have Sparrowhawks in your neighbourhood ….

Eurasian Sparrowhawk | Sperwer (Accipiter nisus)
Eurasian Sparrowhawk | Sperwer (Accipiter nisus)
Eurasian Sparrowhawk | Sperwer (Accipiter nisus)
Eurasian Sparrowhawk | Sperwer (Accipiter nisus)

Leave a Reply

Close Menu