Tricolored Heron

Tricolored Heron | Witbuikreiger

Spring was, photography wise, quite a good season for me. Because of the Covid-19 situation, I ventured out quite a lot nearby and had plenty of nice moments and species in front of my camera. To keep up with sorting and processing those images took quite some time, and I almost forgot that I also had had a great trip to Florida at the end 2019. So, every now and then I open that folder and sometimes it feels like I see the images for the first time! As to catch up a little bit with those images as well, herewith a blog starring a nice and cooperative Tricolored Heron. I had chosen a hotel at about 2 minutes driving from a beach I knew from an earlier trip. Arriving there before sunset, I would find calm waters and plenty of birds from the nearby mangroves feeding at low tide. To the right I had a backdrop of some buildings, but as long as the birds stayed in front of me I had the Gulf of Mexico as a background -making for some nice freestanding subjects. These Egrets do not stand motionless waiting for their pray while hunting, as some other herons do, but run around back and forth, following the fish. Fun to watch and fun to shoot 🙂 ….

Dit voorjaar was, voor wat betreft de fotografie, best een goed seizoen voor me. Vanwege de Corona-toestand ben ik redelijk wat op pad gegaan hier in de buurt, en kreeg voldoende mooie soorten en momenten voor mijn lens. Om dat allemaal een beetje uit te zoeken en te bewerken, kostte best wat tijd en zorgde ervoor dat ik bijna vergat dat ik eind 2019 ook nog een prachtige trip naar Florida had gemaakt. Dus af en toe open ik die map maar weer eens, en het lijkt dan alsof ik sommige beelden voor het eerst zie! Om ook daar toch een beetje mee bij te blijven, nu dan een blogje met een fijn meewerkende Witbruikreiger in de hoofdrol. Ik had een hotel uitgezocht op twee minuten rijden van een strand dat ik nog kende van een eerder bezoek. Wanneer ik daar aankwam voor zonsopgang, trof ik er rimpelloos water en veel vogels uit de nabijgelegen mangroves die er bij laagtij kwamen foerageren. Naar rechts had ik wat gebouwen als achtergrond, maar zolang de vogels recht voor me waren vormde de Golf van Mexico het décor, wat zorgde voor mooi vrijstaande onderwerpen. Deze Reigers staan niet doodstil te wachten om toe te slaan, zoals sommige andere reigers doen, maar rennen heen en weer achter de visjes aan. Leuk om te zien én om te fotograferen 🙂 ….

Tricolored Heron | Witbuikreiger
Tricolored Heron | Witbuikreiger
Tricolored Heron | Witbuikreiger
Tricolored Heron | Witbuikreiger
Tricolored Heron | Witbuikreiger
Tricolored Heron | Witbuikreiger
Tricolored Heron | Witbuikreiger

 

This Post Has 2 Comments

    1. Dankjewel, Erik – is een prachtig onderwerp om voor je lens te hebben 😉 . groet, Hans

Leave a Reply

Close Menu