Wading Wader

Black-tailed Godwit | Grutto

Not all waders are actually wading all time. Black-tailed Godwits are often seen and photographed while in a field or sitting on a fence post. This one though was really wading, sometimes chest-deep. Although the species is heavily in decline, they are still to be found in numbers every year. Hopefully their population will be one the rise soon again, since they are not only beautiful, but are our ‘National Bird’ as well ๐Ÿ™‚ !

Niet alle steltlopers waden de hele dag. Grutto’s zie je vaak op het land en worden vaak gefotografeerd terwijl ze op een paaltje zitten. Deze gebruikte zijn lange poten echter daadwerkelijk om door het water de waden, soms tot borsthoogte. Hoewel het erg slecht gaat met de soort, kun je ze elk jaar nog veelvuldig zien. Hopelijk gaat het snel weer de goede kant op met de populatie, want het zijn niet alleen schitterende vogels, de Grutto is ook nog eens onze ‘Nationale Vogel’ ๐Ÿ™‚ !

Black-tailed Godwit | Grutto
Black-tailed Godwit | Grutto

Leave a Reply

Close Menu