Wheatear here, Wheatear there, Wheatear ….

Northern Wheatear | Tapuit

Last week I was checking out a local patch, when I suddenly saw a Northern Wheatear on top of a pile of sand. While slowly approaching the bird, I noticed another one on my left. No, make that two. A call from the right and that’s three. All in all the place had no less than six of these birds. As a breeding bird heavily in decline, but during this time of year you can run into quite some migrating birds. I had a similar experience some weeks ago, at one of my other favourite patches, there the birds perched on wooden crates. Ah well, who cares ? Always great to see them !

Vorige week bezocht één van mijn locale plekjes, toen ik opeens een Tapuit op een berg zand zag zitten. Terwijl ik de vogel langzaam benaderde, viel me er opeens nog eentje op, links van me. Oh nee, twee zelfs. Een roepje van rechts en dat was drie. In totaal zag ik op deze plek ten minste zes Tapuiten. Als broedvogel gaan ze hard achteruit, maar in deze tijd van het jaar kun je op veel plaatsen groepjes doortrekkers tegenkomen. Eenzelfde ervaring had ik trouwens al enkele weken geleden, op één van mijn andere favoriete stekjes, daar zaten ze op houten kratten. Nou ja, wat maakt het uit ? Altijd leuk ze te zien !

Northern Wheatear | Tapuit
Northern Wheatear | Tapuit
Northern Wheatear | Tapuit
Northern Wheatear | Tapuit

Leave a Reply

Close Menu