Who let the dogs out?

Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)

The beaches along our shoreline have never been very quiet, due to the proximity of towns and cities. However, over the last years, it has grown even more busy with people, dogs, horses and bikes. In the past, this was mainly restricted to the weekends, but nowadays only extreme bad weather on weekdays guarantees an almost empty beach. Last Friday (with nice weather, so busy), I paid a brief visit to the beach, to see if I could shoot some Sanderlings (you know, the species of which I must have thousands of images 😉 ). I found some, but every 4 or 5 minutes they flew up due to joggers (to a lesser extend) and loose dogs. Dogs are allowed to run free on the beach this time of year and some seem to have one thing in mind only: chasing birds. According to a dog-owner that I talked to, this is called ‘nature’. My remark that domesticated dogs are no part of nature whatsoever, wasn’t much appreciated. Ah well, it’s a small country with many people and conflicts of interest. I think I better try and adjust to that. Maybe even follow a course in stoicism? I may need it …..

De stranden langs onze kust waren al nooit echt rustig, door de nabijheid op de meeste plekken van dorpen en steden. De laatste jaren echter heeft de drukte van mensen, honden, paarden en fietsen een enorme vlucht genomen. Waar deze drukte in het verleden nog beperkt bleef tot de weekenden, moet je het nu hebben van extreem slecht weer op een doordeweekse dag, wil je nog wat rust vinden op het strand. Afgelopen vrijdag (met mooi weer, dus druk) bracht ik een kort bezoek aan het strand, om te kijken of ik wat Drieteenstrandlopers kon platen (je weet wel, die soort waar ik al duizenden foto’s van heb 😉 ). Ik vond er een aantal, maar werkelijk elke 4 tot 5 minuten vlogen ze op vanwege langslopende joggers (in mindere mate) of loslopende honden. Honden mogen in deze tijd van het jaar loslopen op het strand en lijken maar één ding leuk te vinden: achter vogels aanrennen. Volgens een hondenbezitster die ik erover aansprak is dit ‘de natuur’. Mijn opmerking dat honden huisdieren zijn en helemaal niks met de natuur te maken hebben, viel zichtbaar niet in goede aarde. Nou ja, we leven in een klein land met veel mensen en conflicterende belangen. Ik kan er maar beter aan proberen te wennen. Misschien zelfs maar eens een cursusje stoïcisme volgen? Vermoedelijk heb ik dat wel nodig …..

Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Domesticated Dog chasing birds

This Post Has 4 Comments

  1. Could i please please join you in this course?
    I often have the same feeling with twitchers and those people don’t even understand me.

    1. Good idea ! Maybe we get a discount with the two of us 😉 .. Cheers,

  2. Lovely photos Hans. As for people, dogs, and bird photography, Canada is a large country with few people and the same problems.

    1. Thanks David, same problems everywhere apparently 😉 ..

Leave a Reply

Close Menu