Wintering Redstart

Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Hoewel de zwarte roodstaart in mijn vogelgids nog steeds als ‘zomergast’ staat, neemt het aantal vogels dat hier overwintert gestaag toe. Nu is vogels kijken (en fotograferen) per definitie cyclisch en zul je de meeste jaren zo ongeveer dezelfde soorten voor je lens hebben, dwaalgasten natuurlijk daargelaten. Leuk, maar precies die voorspelbaarheid kan op een gegeven moment ook je motivatie een beetje doen afnemen. Het leuke van een soort die je nu opeens ook in de winter tegen het lijf kan lopen, is dat het  – fotografisch althans – weer eens wat nieuwe kansen biedt. Zo volgde ik al een tijdje een aantal zwarte roodstaarten. Op zich al leuk om ook de jonge vogels wat later in het jaar te zien, maar het werd vooral interessant toe er even een paar sneeuwbuien overtrokken. Omdat je dan al weet waar je de vogels kan vinden, kun je snel schakelen. Even een TEAMS-meeting verplaatsen, camera grijpen, stroopwafel in je mik en op pad. Het leverde beelden op die ik nog niet had: die van roodstaarten in de sneeuw. Toch nét weer even iets anders dan in andere jaren kunnen maken 🙂 …

Although the Black Redstart is still listed as a ‘summer guest’ in my bird guide, the number of birds wintering here is steadily increasing. Birdwatching (and photographing), by definition, is cyclical, and most years you’ll have roughly the same species in front of your lens, with the exception of vagrants of course. It’s enjoyable, but predictability can eventually diminish one’s motivation a bit. The fun of encountering a species unexpectedly in winter is that – photographically at least – it offers new opportunities. So, over the past few months, I’ve been following several black redstarts. It’s nice to see the young birds later in the year, but it’s especially interesting when a few snow showers pass through. Since you already know where to find the birds, you can act quickly. Just reschedule a TEAMS meeting, grab your camera, and head out. It resulted in images I hadn’t captured before: Redstarts in the snow. So, I was able to create something ‘new’ again 🙂 …

Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

This Post Has 2 Comments

  1. Wonderful series, Hans! Always something new in nature.

    1. Hey, Kevin, many thanks for your kind words, and yes, never a dull moment 🙂 ! Cheers,

Leave a Reply

Close Menu